Sova för lite påverkar prestationsförmågan!

Var fjärde anställd kvinna har problem med sömnen

2019-01-02

På uppdrag av arbetsgivare runt om i Sverige har Avonova ställt frågor till medarbetare om deras hälsa. Nästan var femte anställd; 18 procent, svarar att de ofta eller mycket ofta lider av sömnbesvär. Bara 31 procent uppger att de aldrig har besvär att sova.

– Att sova för lite påverkar prestationsförmågan och kan i förlängningen leda till utmattning. Därför måste både medarbetaren och arbetsgivaren skapa utrymme för återhämtning för att förebygga allvarliga problem, säger Sofia Åström Paulsson, chefsläkare på Avonova.

Kartläggningen visar på stora skillnader mellan könen. Bland kvinnorna svarar 26 procent att de ofta eller mycket ofta har sömnbesvär, jämfört med 16 procent av männen. Omvänt uppger 35 procent av männen att de aldrig har svårt att sova, jämfört med 22 procent av kvinnorna.

Så klarar du av arbetsdagen när du har sovit för lite

1. Tillåt dig att vara trött. Fastna inte i negativa tankar på hur dåligt du sovit – och slå inte knut på dig själv för att verka piggare än vad du är. Genom att acceptera sömnbristen och berätta för kollegorna hur du känner dig undviker du ytterligare mental press.

2. Prioritera om. Om möjligt, välj bort arbetsuppgifter som kräver skarpt fokus och ägna dig istället åt sådant som känns lite enklare. Bättre att låta svåra saker vänta till dagen efter än att pressa fram ett resultat som du kanske ändå inte blir nöjd med.

3. Bunkra energi. Ta en promenad, ät något gott till lunch eller gå hem lite tidigare än du brukar. När du rör på dig och fyller på med syre, näring och vila känner du dig i regel starkare.

Avonova ger dig tips om hur du kan minska dina sömnbesvär och hur du som arbetsgivare kan hjälpa anställda som lider av sömnbesvär.

Informationen är hämtad från Avonovas hemsida.

 

 

Tillbaka till nyheter


451 31 Uddevalla

0522-26 61 40

info@abcdoctor.se

Kontakta oss