ABC Doctor – certifierade enligt ISO 9001:2015

Vi är mycket stolta över vår certifiering enligt ISO 9001:2015

ISO-certifiering – ett bevis på kvalitet

2019-07-04

Ett gemensamt kännetecken för företag med framgång är kvalitet. Vi har under alla år förbättrat och utvecklat vårt kvalitetsarbete både i det interna arbetet och i relation till våra läkare, kunder och tjänster. I dag kan vi med stolthet visa svart på vitt att vårt arbete håller måttet!

Fördelar med en ISO-certifiering

  • Försäkran till kund om kvalitet – förbättrad kundservice – ökad kundnöjdhet.
  • Vinner större förtroende – nya kunder – ökad försäljning.
  • Utveckling och förbättring – internt och externt.
  • Attraktiv arbetsplats – förbättrad hälsa – minskad personalfrånvaro.

 

Certifikat ISO 9001 ABC Doctor AB

Certifikat ISO 9001 ABC Doctor AB

Tillbaka till nyheter


451 31 Uddevalla

0522-26 61 40

info@abcdoctor.se

Kontakta oss