Vårdmomsen – ett brott mot januariavtalet?

Vårdmomsen slår hårt mot privata vårdgivare

Januariavtalet säger tydligt att det ska vara samma spelregler för privat som för offentlig sjukvård!

2019-05-13

Den första juli införs den nya vårdmomsen, vilket innebär att inhyrd vårdpersonal beläggs med 25 procents moms. Detta är Skatteverkets beslut efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen. De drabbade inom vården är de privata vårdgivararna, eftersom de offentliga får kompensation från staten för ingående moms.

Momsen innebär en kostnadsökning för många vårdföretag, vilket kan komma att resultera i att många små vårdföretag tvingas stänga ner sin verksamhet. Den största oron finns bland vårdföretagare och boende i glesbygden.

Finansministerns inställning skapar stor irritation inom Centerpartiet 

Centerpartiets Per Åsling anser i en debatt att regeringen måste kliva fram och ta sitt ansvar och agera i frågan.

– Ska vi ha en bra sjukvård över hela landet så är det viktigt att det finns både privata och offentliga utförare, dessutom står det tydligt i januariavtalet att det ska vara samma spelregler för privat som för offentlig sjukvård, säger Per Åsling (C).

Hela debatten kan du hitta på Svt.se.

Fakta om vårdmoms

Från och med 1 juli blir det moms på hyrpersonal inom sjukvården, vilket gör att kostnaderna ökar med 25 procent.

Tidigare har alla tjänster som utgör sjukvård eller tandvård varit fria från moms. Det har omfattat bemanningsföretag och läkare med enskilda firmor som hyr ut sina vårdtjänster.

Men förra året fastslog Högsta förvaltningsdomstolen, utifrån EU-praxis, att sjukvård som säljs via bemanningsföretag eller egenföretagare ska momsbeläggas.

Det finns en särskild lag som ger kommuner och landsting en kompensationsrätt som motsvarar deras moms på inköp. Detta påverkar på ett sätt som gör att det blir högre kostnader för privata aktörer.

Källa: Skatteverket 

 

Tillbaka till nyheter


451 31 Uddevalla

0522-26 61 40

info@abcdoctor.se

Kontakta oss