Vad är bra handygien? Tvätta händerna 45 sekunder!

Visste du hur viktigt det är att tvätta händera på rätt sätt?

2019-02-12

Att bra handhygien är viktigt när det gäller att inte sprida sjukdomar är inget nytt för de flesta, men att man ska tvätta händerna på ett särskilt sätt och att du bör tvätta i minst 30-45 sekunder, är nog inte alla som är medvetna om. För att minska risken för sjukfrånvaro, VAB, inställda möten och eventuella planerade resor, är det ett bra tips att hålla händerna rena!

Här får du en lektion i hur du bör tvätta dina händer för bästa resultat

 1. Blöt händerna och ta en rejäl dos med tvål så det räcker till båda händerna.
 2. Lägg handflatorna mot varandra och gnugga ordentligt.
 3. Fortsätt att ha handflatorna mot varandra, korsa fingrarna och gnugga rent mellan fingrarna.
 4. Lägg den ena handen över den andra och gnugga. Korsa fingrarna och gör rent även från detta håll.
  Växla sedan hand och gör samma procedur.
 5. Böj fingrarna och gnugga insidan av fingertopparna mot varandra.
 6. Missa inte tummarna. Ta tag i tummen och vrid handen, byt sedan hand.
 7. Det samlas mycket smuts och bakterier under naglarna. Böj fingrarna och dra fingertopparna mot den andra handens handflata, byt sedan hand och gör samma sak.
 8. Skölj händerna noga.
 9. Torka händerna ordentligt med en pappershandduk, eller låt dem lufttorka.
 10. För att slippa få nya bakterier på händerna är ett tips att du stänger av kranen med pappershandduken, öppnar dörren med armbågen om du exempelvis befinner dig på en offentlig toalett.

Lycka till!

Tillbaka till nyheter


451 31 Uddevalla

0522-26 61 40

info@abcdoctor.se

Kontakta oss

Hur förbereder du dig inför influensatider?

Håll immunförsvaret i trim!

Hur undviker man förkylningar, vinterkräksjuka och influensa?

2019-02-08

Årets första månader kan bestå av en hel del sjukdom och frånvaro, såväl hos era medarbetare som hos deras barn. Förkylningar, vinterkräksjuka och influensa är några av de fiender vi möter. Vilka försvarsstrategier bör vi ha? Till att börja med är det viktigt att stärka vårt naturliga försvar.

Håll immunförsvaret i trim genom

 • God sömn.
 • Balans mellan stress och återhämtning.
 • Varierande kosthållning.
 • Motion.
 • Berikande fritid.
 • Hygienåtgärder på arbetsplatsen.
 • Frisk luft och dagsljus.

Försvarsstrategier

 • Undvika smittan.
 • Undvika att smitta andra.
 • Vaccination.
 • Symtomatisk behandling.
 • God handhygien inklusive sprittvätt.
 • Väl medicinerade grundsjukdomar

Nu har du en bra grund att stå på!

Här får du även en lektion i hur man håller en bra handhygien. Händerna är en stor bakteriebov i dessa förkylningstider!

Så här tvättar du händerna som ett proffs!

Informationen är hämtad från Feelgoods hemsida.

 

Tillbaka till nyheter


451 31 Uddevalla

0522-26 61 40

info@abcdoctor.se

Kontakta oss

Årets influensa redan här!

Årets influensa - vaccinbrist befaras

2018-12-28

Folkhälsomyndigheten har gått ut med att årets influensa epidemi startade redan vecka 50. Man befarar även att det kan bli brist på vaccin.

Influensatopp i februari

Ännu rör det sig om få fall, influensans topp väntas nås i februari. Folkhälsomyndigheten uppmanar de personer som tillhör en riskgrupp, och som tror att de fått influensa, att kontakta vården så fort som möjligt. Det finns behandling som fungerar bra – om den sätts in den i tid.

De fall som hittills rapporterats har varit av typen influensa A, och av dem är de flesta som analyserats av typ A(H1N1)pdm09, en typ som årets vaccin skyddar mot. Riskgrupper uppmanas därför att låta sig vaccineras.

Tidigare i höst har landsting meddelat att ovanligt många har låtit vaccinera sig i år och varslat om vaccinbrist. Flera vacciner är restnoterade. Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer om influensavaccin till riskgrupper riktade till smittskyddsenheter och hälso- och sjukvårdspersonal och vid planering i landsting/regioner. I år har ett nytt avsnitt lagts till specifikt om hur prioriteringar mellan olika riskgrupper ska göras vid en uppkommen brist på vaccin.

Prioriteringar på vaccin vid brist

1. Medicinska riskgrupper, det vill säga gravida efter graviditetsvecka 16 samt vuxna och barn från 6 månader med de sjukdomar eller tillstånd som bedöms öka risken för svår influensasjukdom.

2. Personer 65 år och äldre som inte ingår i de medicinska riskgrupperna.

3. Sjukvårdspersonal och hushållskontakter i direktkontakt med personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Målet med rekommendationen är att genom vaccination skydda de som har en ökad risk för svår sjukdom.

Dessa är generella riktlinjer och individuella bedömningar behövs. Det kan exempelvis finnas skäl att prioritera personer i gruppen som är 65 år eller äldre som inte tydligt tillhör en medicinsk riskgrupp. En bedömning av behov av antiviraler kan också behövas.

Doser bör sparas för vaccination av personer i medicinska riskgrupper som kan tillkomma under senare delen av influensasäsongen, till exempel på grund av nytillkommen medicinsk orsak eller graviditet.

Vill du läsa mer om influensavaccin?

Informationen är hämtad från Folkhälsomyndighetens hemsida. 

 

Tillbaka till nyheter


451 31 Uddevalla

0522-26 61 40

info@abcdoctor.se

Kontakta oss