Oberoende av hyrpersonal i sjukvården – få når målen!

Trots ouppnådda mål ser landstingen projektet som lyckat

2018-12-20

Läkartidningen har gjort en rundringning till landets landsting och regioner för att höra hur de ligger till i arbetet med att bli oberoende av hyrpersonal vid årsskiftet.

14 landsting och regioner svarar nej på frågorna om de kommer att nå projektets målnivå, som innebär att maximalt 2 procent av de totala personalkostnaderna ska utgöras av kostnaden för inhyrd personal, samt om de kommer att utropa sig oberoende den 1 januari 2019.

Tre landsting/regioner uppger att man har goda förhoppningar om att nå det målet till årsskiftet. Ytterligare tre ligger bra till för att nå målet, men uppger att man inte fokuserar på målnivån eller att man vill vara försiktig med att utropa sig oberoende 1 januari. En region uppger att det är osäkert om man når målet.

Kostnaden för inhyrd personal i förhållande till de totala personalkostnaderna ligger oförändrad jämfört med andra kvartalet förra året på 3,6 procent, alltså en bit över projektets målnivå på 2 procent.

På Sveriges kommuner och landsting ser man trots detta projektet som lyckat.

Läs hela artikeln på på läkartidningen.se.

Tillbaka till nyheter


451 31 Uddevalla

0522-26 61 40

info@abcdoctor.se

Kontakta oss