Hur förbereder du dig inför influensatider?

Håll immunförsvaret i trim!

Hur undviker man förkylningar, vinterkräksjuka och influensa?

2019-02-08

Årets första månader kan bestå av en hel del sjukdom och frånvaro, såväl hos era medarbetare som hos deras barn. Förkylningar, vinterkräksjuka och influensa är några av de fiender vi möter. Vilka försvarsstrategier bör vi ha? Till att börja med är det viktigt att stärka vårt naturliga försvar.

Håll immunförsvaret i trim genom

 • God sömn.
 • Balans mellan stress och återhämtning.
 • Varierande kosthållning.
 • Motion.
 • Berikande fritid.
 • Hygienåtgärder på arbetsplatsen.
 • Frisk luft och dagsljus.

Försvarsstrategier

 • Undvika smittan.
 • Undvika att smitta andra.
 • Vaccination.
 • Symtomatisk behandling.
 • God handhygien inklusive sprittvätt.
 • Väl medicinerade grundsjukdomar

Nu har du en bra grund att stå på!

Här får du även en lektion i hur man håller en bra handhygien. Händerna är en stor bakteriebov i dessa förkylningstider!

Så här tvättar du händerna som ett proffs!

Informationen är hämtad från Feelgoods hemsida.

 

Tillbaka till nyheter


451 31 Uddevalla

0522-26 61 40

info@abcdoctor.se

Kontakta oss