Årets influensa redan här!

Årets influensa - vaccinbrist befaras

2018-12-28

Folkhälsomyndigheten har gått ut med att årets influensa epidemi startade redan vecka 50. Man befarar även att det kan bli brist på vaccin.

Influensatopp i februari

Ännu rör det sig om få fall, influensans topp väntas nås i februari. Folkhälsomyndigheten uppmanar de personer som tillhör en riskgrupp, och som tror att de fått influensa, att kontakta vården så fort som möjligt. Det finns behandling som fungerar bra – om den sätts in den i tid.

De fall som hittills rapporterats har varit av typen influensa A, och av dem är de flesta som analyserats av typ A(H1N1)pdm09, en typ som årets vaccin skyddar mot. Riskgrupper uppmanas därför att låta sig vaccineras.

Tidigare i höst har landsting meddelat att ovanligt många har låtit vaccinera sig i år och varslat om vaccinbrist. Flera vacciner är restnoterade. Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer om influensavaccin till riskgrupper riktade till smittskyddsenheter och hälso- och sjukvårdspersonal och vid planering i landsting/regioner. I år har ett nytt avsnitt lagts till specifikt om hur prioriteringar mellan olika riskgrupper ska göras vid en uppkommen brist på vaccin.

Prioriteringar på vaccin vid brist

1. Medicinska riskgrupper, det vill säga gravida efter graviditetsvecka 16 samt vuxna och barn från 6 månader med de sjukdomar eller tillstånd som bedöms öka risken för svår influensasjukdom.

2. Personer 65 år och äldre som inte ingår i de medicinska riskgrupperna.

3. Sjukvårdspersonal och hushållskontakter i direktkontakt med personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Målet med rekommendationen är att genom vaccination skydda de som har en ökad risk för svår sjukdom.

Dessa är generella riktlinjer och individuella bedömningar behövs. Det kan exempelvis finnas skäl att prioritera personer i gruppen som är 65 år eller äldre som inte tydligt tillhör en medicinsk riskgrupp. En bedömning av behov av antiviraler kan också behövas.

Doser bör sparas för vaccination av personer i medicinska riskgrupper som kan tillkomma under senare delen av influensasäsongen, till exempel på grund av nytillkommen medicinsk orsak eller graviditet.

Vill du läsa mer om influensavaccin?

Informationen är hämtad från Folkhälsomyndighetens hemsida. 

 

Tillbaka till nyheter


451 31 Uddevalla

0522-26 61 40

info@abcdoctor.se

Kontakta oss