Integritetspolicy

Vill du bli uppringd av oss?

  Integritetspolicy ABC Doctor AB

  ABC Doctor ABs verksamhet består av läkarbemanning/rekrytering där uppdragsgivarna består av såväl regioner som privata vårdgivare. Vi arbetar med närhet till våra uppdragsgivare och samarbetspartner som verkar runt om i hela landet. Vi har som målsättning att genom kontinuerlig och nära kontakt med uppdragsgivare bli en tillförlitlig part och länk mellan läkare och avtalad vårdgivare.

  Vår målsättning är att du som anställd/samarbetspartner ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt.

  Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av ABC Doctor AB används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.

  All behandling av personuppgifter inom ABC Doctor AB sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation).

   

  ABC Doctor AB Logo

   

  Personuppgifter är information kopplad till dig

  Ditt förtroende är viktigt för oss. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Personuppgifter lämnas och inhämtas innan och i samband med att en kundrelation inleds och att ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas eller i övrigt samband med en kundrelation.

  Dina personuppgifter är alltid skyddade hos oss. ABC Doctor AB värnar om den personliga integriteten, bara ett begränsat antal personer har tillgång till informationen. Vissa uppgifter är vi också skyldiga att lämna till olika myndigheter, t ex vid kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Socialstyrelsen (Hosp).

  Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa.

  Du har även rätt att begära rättelse ifråga om personuppgifter som vi behandlar om dig samt att du när som helst kan be att få bli avregistrerad från ABC Doctor AB.

   

  Lagerbergsgatan 33
  451 31 Uddevalla

  Kontakta oss