Vi har flyttat till nya kontorslokaler!

Vi har flyttat!

Vi har flyttat till nya kontorslokaler i Uddevalla! Ni finner oss nu på översta våningen i Lindebergska huset på Lagerbergsgatan 33 (samma postnummer som tidigare).

Tillbaka till nyheter


451 31 Uddevalla

070-962 65 90

info@abcdoctor.se

Kontakta oss

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nu kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev!

I rutan nedan kan du anmäla dig som prenumerant på vårt nyhetsbrev. Vi planerar att regelbundet skicka ut aktuell info till befintliga och blivande konsulter. Vi hoppas att du finner detta intressant och att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Tillbaka till nyheter


451 31 Uddevalla

070-962 65 90

info@abcdoctor.se

Kontakta oss

ABC Doctor – certifierade enligt ISO 9001:2015

Vi är mycket stolta över vår certifiering enligt ISO 9001:2015

ISO-certifiering – ett bevis på kvalitet

2019-07-04

Ett gemensamt kännetecken för företag med framgång är kvalitet. Vi har under alla år förbättrat och utvecklat vårt kvalitetsarbete både i det interna arbetet och i relation till våra läkare, kunder och tjänster. I dag kan vi med stolthet visa svart på vitt att vårt arbete håller måttet!

Fördelar med en ISO-certifiering

 • Försäkran till kund om kvalitet – förbättrad kundservice – ökad kundnöjdhet.
 • Vinner större förtroende – nya kunder – ökad försäljning.
 • Utveckling och förbättring – internt och externt.
 • Attraktiv arbetsplats – förbättrad hälsa – minskad personalfrånvaro.

 

Certifikat ISO 9001 ABC Doctor AB

Certifikat ISO 9001 ABC Doctor AB

Tillbaka till nyheter


451 31 Uddevalla

070-962 65 90

info@abcdoctor.se

Kontakta oss

Vacant Vårdbemanning AB förvärvar ABC Doctor AB

Vacant Vårdbemanning AB förvärvar ABC Doctor AB

2022-02-01

Vacant Vårdbemanning AB förvärvar ABC Doctor AB som därmed också blir en del av koncernen Vacant som bemannar vården med alla kompetenser av vårdpersonal – från specialistläkare till personliga assistenter i Norge och Sverige. Vacant gundades år 2000 av Jan Olav Brondbo och Kent Inge Eldevik som båda är leg. sjuksköterskor och har arbetat med vårdbemanning sedan år 2000.

Läs hela pressmeddelandet här.

Tillbaka till nyheter


451 31 Uddevalla

070-962 65 90

info@abcdoctor.se

Kontakta oss

Coronakrisen – detta måste göras nu!

Coronakrisen är här - så här säger sjukhusläkarna om krisläget

Grundläggande förutsättningar – skydda sjukvårdspersonal!

2020-03-17

Det är sjukvårdshuvudmännens uppgift att upprätthålla en fungerande krissjukvård och en av de mest grundläggande förutsättningarna är att skydda sjukvårdens personal. Regionerna måste se sjukvårdens kapacitet och motståndskraft som en angelägenhet för hela landet och inte utifrån regiongränser. Regeringen bör därför se till att ett enhetligt regelverk kommer till och, som finansministern sade i går, även skjuta till pengar för att underlätta krisen.

Utgångsläget för att hantera en coronakris är inte det bästa!

Under den senaste tiden har sjukhusvården, framförallt akutsjukhusen, satts under finansiell press. Hälso- och sjukvården ska självklart utvecklas och förändras, men att tro att man kan bygga en fungerande primärvård genom att börja med neddragningar eller varsel på akutsjukhusen är oerhört cyniskt.

Utgångsläget för att hantera en coronakris är alltså inte det bästa och nu ser man hur vitt skilda beslut tas i de olika regionerna för att få bukt med infektionen. Detta visar på svagheten i 21 självstyrande regioner. Vi måste skapa solidariska och enhetliga regler och en långsiktig plan framåt.

Riskgrupper för allvarlig sjukdom i corona

Det är främst äldre och patienter med underliggande sjukdom som hjärtlungsjukdom eller sänkt immunförsvar. Men i Kina har även yngre läkare och annan sjukvårdspersonal blivit svårt sjuka, några har till och med avlidit. Detta anges vara orsakat av exponering för höga doser av virus, brist på tillräcklig skyddsutrustning och att personalen har varit utmattad av hög arbetsbelastning under lång tid.

Det som måste göras nu är bland annat:

 • Ta bort anställningsstopp på sjukhusen.
 • Locka tillbaka all den personal som under lång tid valt bort regionerna som arbetsgivare. Framförallt dem med intensivvårdskompetens.
 • Se till att äldre läkare som avskedats återanställs, och förstås skyddas mot infektion, men kan fortsätta bidra med sin kompetens och med handledning av yngre kollegor.
 • Se till att läkare och annan sjukvårdspersonal får gå hem med full lön vid risk för smitta.
 • Inga sjukintyg ska behöva utfärdas mellan dag sju och fjorton. Fortsatt sjukskrivning efter de första sju dagarna kan göras upp med berörd chef.
 • Se till att skyddsutrustning finns och att regioner fördelar tillgången lika över landet. Utrustning som finns ska fördelas solidariskt efter behov.
 • Inga förkylda patienter på akuten eller i primärvården. Ställ in drop-in mottagningar i primärvården.
 • Ställ in alla operationer och behandlingar, som utifrån medicinsk bedömning kan vänta. Det handlar om att dels skydda dessa patienter från smitta på sjukhuset, dels motverka överbelastning av personal och befintliga vårdplatser. Effekten blir också att man har större möjlighet att både låta personal gå hem för egen karantän och klara personalbehovet vid stängning av skolor och andra inrättningar, då sjukvårdspersonal måste ta hand om egen familj i större utsträckning.
 • Planera framåt hur man ska kunna hantera den puckel av patienter som nu kommer att tvingas vänta på vård, och där många också kan bli sämre under väntetiden.
 • Anställ AT- och ST-läkare, och andra utbildningstjänster för olika personalkategorier. Dessa kommer att behövas i stor mängd när vården återgår från kris och beredskapsläge och vi ska komma ikapp med vanlig vård.
 • Se till att lockoutade studenter inte drabbas av studielånskris.
 • Premiera den personal som nu arbetar i den här situationen med ordentlig löneutveckling, kanske extra semesterdagar eller andra förmåner.

Dessa åtgärder behöver alltså skapas för att vi i Sverige ska kunna arbeta effektivt och bekämpa virusets framfart. Dessutom ger det en god grund att stå på när belastningen så småningom återgår till det normala, eftersom vårdplatsbristen och sjukvårdspersonalens arbetsmiljö länge har varit områden i behov av åtgärder.

Källa: Dagens medicin.

Karin Båtelson, ordförande för sjukhusläkarna 

Tillbaka till nyheter


451 31 Uddevalla

070-962 65 90

info@abcdoctor.se

Kontakta oss

Vårdmomsen – ett brott mot januariavtalet?

Vårdmomsen slår hårt mot privata vårdgivare

Januariavtalet säger tydligt att det ska vara samma spelregler för privat som för offentlig sjukvård!

2019-05-13

Den första juli införs den nya vårdmomsen, vilket innebär att inhyrd vårdpersonal beläggs med 25 procents moms. Detta är Skatteverkets beslut efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen. De drabbade inom vården är de privata vårdgivararna, eftersom de offentliga får kompensation från staten för ingående moms.

Momsen innebär en kostnadsökning för många vårdföretag, vilket kan komma att resultera i att många små vårdföretag tvingas stänga ner sin verksamhet. Den största oron finns bland vårdföretagare och boende i glesbygden.

Finansministerns inställning skapar stor irritation inom Centerpartiet 

Centerpartiets Per Åsling anser i en debatt att regeringen måste kliva fram och ta sitt ansvar och agera i frågan.

– Ska vi ha en bra sjukvård över hela landet så är det viktigt att det finns både privata och offentliga utförare, dessutom står det tydligt i januariavtalet att det ska vara samma spelregler för privat som för offentlig sjukvård, säger Per Åsling (C).

Hela debatten kan du hitta på Svt.se.

Fakta om vårdmoms

Från och med 1 juli blir det moms på hyrpersonal inom sjukvården, vilket gör att kostnaderna ökar med 25 procent.

Tidigare har alla tjänster som utgör sjukvård eller tandvård varit fria från moms. Det har omfattat bemanningsföretag och läkare med enskilda firmor som hyr ut sina vårdtjänster.

Men förra året fastslog Högsta förvaltningsdomstolen, utifrån EU-praxis, att sjukvård som säljs via bemanningsföretag eller egenföretagare ska momsbeläggas.

Det finns en särskild lag som ger kommuner och landsting en kompensationsrätt som motsvarar deras moms på inköp. Detta påverkar på ett sätt som gör att det blir högre kostnader för privata aktörer.

Källa: Skatteverket 

 

Tillbaka till nyheter


451 31 Uddevalla

070-962 65 90

info@abcdoctor.se

Kontakta oss

Vad är bra handygien? Tvätta händerna 45 sekunder!

Visste du hur viktigt det är att tvätta händera på rätt sätt?

2019-02-12

Att bra handhygien är viktigt när det gäller att inte sprida sjukdomar är inget nytt för de flesta, men att man ska tvätta händerna på ett särskilt sätt och att du bör tvätta i minst 30-45 sekunder, är nog inte alla som är medvetna om. För att minska risken för sjukfrånvaro, VAB, inställda möten och eventuella planerade resor, är det ett bra tips att hålla händerna rena!

Här får du en lektion i hur du bör tvätta dina händer för bästa resultat

 1. Blöt händerna och ta en rejäl dos med tvål så det räcker till båda händerna.
 2. Lägg handflatorna mot varandra och gnugga ordentligt.
 3. Fortsätt att ha handflatorna mot varandra, korsa fingrarna och gnugga rent mellan fingrarna.
 4. Lägg den ena handen över den andra och gnugga. Korsa fingrarna och gör rent även från detta håll.
  Växla sedan hand och gör samma procedur.
 5. Böj fingrarna och gnugga insidan av fingertopparna mot varandra.
 6. Missa inte tummarna. Ta tag i tummen och vrid handen, byt sedan hand.
 7. Det samlas mycket smuts och bakterier under naglarna. Böj fingrarna och dra fingertopparna mot den andra handens handflata, byt sedan hand och gör samma sak.
 8. Skölj händerna noga.
 9. Torka händerna ordentligt med en pappershandduk, eller låt dem lufttorka.
 10. För att slippa få nya bakterier på händerna är ett tips att du stänger av kranen med pappershandduken, öppnar dörren med armbågen om du exempelvis befinner dig på en offentlig toalett.

Lycka till!

Tillbaka till nyheter


451 31 Uddevalla

070-962 65 90

info@abcdoctor.se

Kontakta oss

Hur förbereder du dig inför influensatider?

Håll immunförsvaret i trim!

Hur undviker man förkylningar, vinterkräksjuka och influensa?

2019-02-08

Årets första månader kan bestå av en hel del sjukdom och frånvaro, såväl hos era medarbetare som hos deras barn. Förkylningar, vinterkräksjuka och influensa är några av de fiender vi möter. Vilka försvarsstrategier bör vi ha? Till att börja med är det viktigt att stärka vårt naturliga försvar.

Håll immunförsvaret i trim genom

 • God sömn.
 • Balans mellan stress och återhämtning.
 • Varierande kosthållning.
 • Motion.
 • Berikande fritid.
 • Hygienåtgärder på arbetsplatsen.
 • Frisk luft och dagsljus.

Försvarsstrategier

 • Undvika smittan.
 • Undvika att smitta andra.
 • Vaccination.
 • Symtomatisk behandling.
 • God handhygien inklusive sprittvätt.
 • Väl medicinerade grundsjukdomar

Nu har du en bra grund att stå på!

Här får du även en lektion i hur man håller en bra handhygien. Händerna är en stor bakteriebov i dessa förkylningstider!

Så här tvättar du händerna som ett proffs!

Informationen är hämtad från Feelgoods hemsida.

 

Tillbaka till nyheter


451 31 Uddevalla

070-962 65 90

info@abcdoctor.se

Kontakta oss

Sova för lite påverkar prestationsförmågan!

Var fjärde anställd kvinna har problem med sömnen

2019-01-02

På uppdrag av arbetsgivare runt om i Sverige har Avonova ställt frågor till medarbetare om deras hälsa. Nästan var femte anställd; 18 procent, svarar att de ofta eller mycket ofta lider av sömnbesvär. Bara 31 procent uppger att de aldrig har besvär att sova.

– Att sova för lite påverkar prestationsförmågan och kan i förlängningen leda till utmattning. Därför måste både medarbetaren och arbetsgivaren skapa utrymme för återhämtning för att förebygga allvarliga problem, säger Sofia Åström Paulsson, chefsläkare på Avonova.

Kartläggningen visar på stora skillnader mellan könen. Bland kvinnorna svarar 26 procent att de ofta eller mycket ofta har sömnbesvär, jämfört med 16 procent av männen. Omvänt uppger 35 procent av männen att de aldrig har svårt att sova, jämfört med 22 procent av kvinnorna.

Så klarar du av arbetsdagen när du har sovit för lite

1. Tillåt dig att vara trött. Fastna inte i negativa tankar på hur dåligt du sovit – och slå inte knut på dig själv för att verka piggare än vad du är. Genom att acceptera sömnbristen och berätta för kollegorna hur du känner dig undviker du ytterligare mental press.

2. Prioritera om. Om möjligt, välj bort arbetsuppgifter som kräver skarpt fokus och ägna dig istället åt sådant som känns lite enklare. Bättre att låta svåra saker vänta till dagen efter än att pressa fram ett resultat som du kanske ändå inte blir nöjd med.

3. Bunkra energi. Ta en promenad, ät något gott till lunch eller gå hem lite tidigare än du brukar. När du rör på dig och fyller på med syre, näring och vila känner du dig i regel starkare.

Avonova ger dig tips om hur du kan minska dina sömnbesvär och hur du som arbetsgivare kan hjälpa anställda som lider av sömnbesvär.

Informationen är hämtad från Avonovas hemsida.

 

 

Tillbaka till nyheter


451 31 Uddevalla

070-962 65 90

info@abcdoctor.se

Kontakta oss

Årets influensa redan här!

Årets influensa - vaccinbrist befaras

2018-12-28

Folkhälsomyndigheten har gått ut med att årets influensa epidemi startade redan vecka 50. Man befarar även att det kan bli brist på vaccin.

Influensatopp i februari

Ännu rör det sig om få fall, influensans topp väntas nås i februari. Folkhälsomyndigheten uppmanar de personer som tillhör en riskgrupp, och som tror att de fått influensa, att kontakta vården så fort som möjligt. Det finns behandling som fungerar bra – om den sätts in den i tid.

De fall som hittills rapporterats har varit av typen influensa A, och av dem är de flesta som analyserats av typ A(H1N1)pdm09, en typ som årets vaccin skyddar mot. Riskgrupper uppmanas därför att låta sig vaccineras.

Tidigare i höst har landsting meddelat att ovanligt många har låtit vaccinera sig i år och varslat om vaccinbrist. Flera vacciner är restnoterade. Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer om influensavaccin till riskgrupper riktade till smittskyddsenheter och hälso- och sjukvårdspersonal och vid planering i landsting/regioner. I år har ett nytt avsnitt lagts till specifikt om hur prioriteringar mellan olika riskgrupper ska göras vid en uppkommen brist på vaccin.

Prioriteringar på vaccin vid brist

1. Medicinska riskgrupper, det vill säga gravida efter graviditetsvecka 16 samt vuxna och barn från 6 månader med de sjukdomar eller tillstånd som bedöms öka risken för svår influensasjukdom.

2. Personer 65 år och äldre som inte ingår i de medicinska riskgrupperna.

3. Sjukvårdspersonal och hushållskontakter i direktkontakt med personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Målet med rekommendationen är att genom vaccination skydda de som har en ökad risk för svår sjukdom.

Dessa är generella riktlinjer och individuella bedömningar behövs. Det kan exempelvis finnas skäl att prioritera personer i gruppen som är 65 år eller äldre som inte tydligt tillhör en medicinsk riskgrupp. En bedömning av behov av antiviraler kan också behövas.

Doser bör sparas för vaccination av personer i medicinska riskgrupper som kan tillkomma under senare delen av influensasäsongen, till exempel på grund av nytillkommen medicinsk orsak eller graviditet.

Vill du läsa mer om influensavaccin?

Informationen är hämtad från Folkhälsomyndighetens hemsida. 

 

Tillbaka till nyheter


451 31 Uddevalla

070-962 65 90

info@abcdoctor.se

Kontakta oss