ABC Doctor

ABC Doctor AB är ett företag som verkar inom Medical & Science. Verksamheten består av läkarbemanning inom vården samt rekrytering och utbildning. Inriktningen är främst specialiteterna allmänmedicin, psykiatri och företagshälsovård.
Våra uppdragsgivare består av såväl Landsting som av privata vårdgivare.

Affärsidén bygger på att med kompetent personal arbeta för att hålla en nära och tät kontakt med läkare och kund för att på bästa och snabbaste sätt erbjuda en attraktiv, smidig och hållbar lösning som i slutändan skall ge en nöjd patient, kund och medarbetare.

Företagets ledning har mångårig erfarenhet av - och är väl insatt i branschen.